การใช้งาน speexx จากภายนอกมหาวิทยาลัย
1 ทำการติดตั้งโปรแกรม speexx ในเครื่องส่วนตัวของนักศึกษาก่อน
  วิธีที่ 1 ขอทำสำเนาโปรแกรมที่หน้าเคาท์เตอร์ห้องบริการตึก 70 ปี
  วิธีที่ 2 เปิดโปรแกรม File Browser พิมพ์ \\speexx.mju.ac.th\speexxSetup
 
2 ทำการติดตั้งโปรแกรม speexx คลิกที่นี่
4 เปิดใช้งานโปรแกรม speexx ตามปกติ